Januar tillæget Udskriv side

LIVSSTIL.

Bevidste og velovervejede, såvel som de vaneprægede handlinger, holdninger, interesser, kostvaner, stil og adfærd, er nogle af de elementer der giver os vores personlige livsstil.

Vores livsstil giver os identitet og personlighed. Det lille, fine begreb, bruges flittigt når vi ønsker at udtrykke og understrege hvem vi er, og hvor vi hører til. Gennem vores valg af livsstil, viser vi hvad livskvalitet er for os.

Den enkeltes opfattelse af livskvalitet, er således en sammensat og unik størrelse som hele tiden ændrer sig i takt med at vi gør os nye erfaringer, indgår i nye sammenhænge og stiller nye krav til os selv og til livet.

Jeg håber at denne hjemmeside kan være inspirationskilde til lidt fornyelse af din livsstil.

Læs mere om livsstil her ...


SUNDHED.

At du ikke er syg betyder ikke nødvendigvis, at du er særlig sund. Sundhed er mere og andet end fravær af sygdom.

Spørgsmålet om det gode liv har beskæftiget kosteksperter, læger, filosoffer, reklamefolk og mange andre igennem tiden.

Deres tanker har ført til mange forskellige og ofte modsatrettede definitioner på, hvad et godt liv er: Hvor kosteksperten f.eks. ser sundheden som en afgørende forudsætning for et godt liv, mener filosoffen måske, at nydelsen ved en god flaske vin om dagen er afgørende for, om livet er værd at leve.

De forskellige definitioner afspejler, at opfattelsen af det gode liv er subjektiv.

Læs mere om sundhed her ...


WELLNESS

Da begrebet ”wellness” ikke er beskyttet, findes der ikke en fast definition af ordet, og dermed heller ingen fastlagte kriterier for, hvad begrebet indeholder. Eksperter på området er dog stort set enige om; For dem drejer det sig først og fremmest om afslapning, stressovervindelse og ernæring.

Altså tænker alle noget forskelligt, når de hører ordet ”wellness”. Nogle tænker straks på skønhed, andre på fitness, mens andre igen forbinder ordet med rekreation og afslapning.

Spørgsmålet om, hvad der er wellness for den enkelte afhænger helt af den enkeltes individuelle krav og behov. Det er med andre ord op til en selv at besvare spørgsmålet.

Når jeg tænker ernæring og afslapning ser jeg vinen som en vigtig følgesvend. En hjørnesten som middelhavslandene i mange hundrede år har kendt til. Kender vi vores krop og dens behov, er vejen åben for harmoni for krop og sjæl.

Læs mere om wellness her ...


Nyd vin og en sund livsstil

Der er ikke tvivl om, at for meget af en madvare ikke er godt, og det samme gælder for vin.

Smag på livet, men tag fornuften med dig.

Derimod er der heller ingen tvivl om at et moderat forbrug af vin i kombination med alsidig kost og en aktiv livsstil kan hjælpe med at forblive sund.

Nogle eksempler på positive effekter ved vin er: et stærkere hjertekar system, udskyder menopausen for kvinder, forbedrer fordøjelsen, forebygger sukkersyge, gigt, demens, knogleskørhed, og den har en positiv indvirkning på blodkarrenes elasticitet. Sidst men ikke mindst pga. sine stimulerende bestanddele hjælper vin til vores forbedrede velbefindende.

Forskning fra fortiden og nutiden leverer viden, der alt peger i samme retning.
Vin kan dateres tilbage gennem mange oldgamle civilisationer. Det er blevet brugt som medicin … renser … en drik til at styrke modet og udholdenheden, en drik der forbedrer maden og er nu en del af en sund livsstil.

"Vores liv i det moderne samfund er komfortabelt, men er det også sundt?"

Manglende motion, forkerte spisevaner, rygning og for store mængder alkohol medfører en støt forringelse af helbredet. Højt niveau af kolesterol, åreforkalkning, fedme, fordøjelsesproblemer og et stigende antal hjerteanfald er nogle af de mest almindelige resultater af vores livsstil.

Hvordan kommer alle disse resultater frem i dagens lys? En måde er at følge en udvalgt gruppe mennesker over 10 til 15 år, se hvor ofte de motionerer, hvor meget de drikker, og hvad de spiser.
Derefter kortlægger man, hvem der lever længst og bedst, dvs. uden tegn på hjerte karsygdomme, sukkersyge etc.

Afsnittet ”Livsstil” er skrevet under den forudsætning at indtaget af vin foregår i moderate mængder.

God fornøjelse!