Fertilitet og tysk vin. Udskriv side

Indholdsfortegnelse
 • Kærlighed og sex hele livet.
 • Rødvin er godt for frugtbarheden.
 • Vin forøger chancerne.
 • Alkohol og fertilitet.
 • Hvorfor bliver man ikke gravid?
 • Alkoholindtag og risiko for tidlig fødsel.
 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide.

©


Kærlighed og sex hele livet.

Unge dyrker sex. Deres forældre dyrker minderne...

Sådan kan det godt se ud, hvis man kigger på reklamer, talk-shows og pornografi. Men heldigvis ser virkeligheden noget anderledes ud. Mange ældre har et forrygende sex-liv og kan endda fortælle om en nydelse, de slet ikke kendte som unge. Der kan være begrænsninger i form af sygdom, men for de fleste er det muligt at have et aktivt og glædesfyldt sexliv langt op i årene.

Der er mange myter, også om selve kvaliteten af det seksuelle samvær. En ung elsker(inde) vil for de fleste virke meget mere attraktiv, men som en klog mand engang sagde:

"Det er med mennesker som med rødvin. Den unge vin fra sidste år kan have en smuk farve, men at nyde en flaske, der har ligget nogle år, er en langt større oplevelse."

Gå tilbage til begyndelsen

Rødvin er godt for frugtbarheden.

Kvinder med et moderat alkoholforbrug har ikke sværere ved at blive gravide end afholdende kvinder, viser ny undersøgelse. Men kvinder advares fortsat mod at drikke alkohol af hensyn til fosterets sundhed.

Kvinder med et moderat alkoholforbrug behøver ikke at frygte for deres mulighed for at blive gravide, viser verdens hidtil største undersøgelse af forholdene omkring graviditet og fødsel, ”Bedre sundhed for mor og barn”. Et moderat alkoholforbrug ser således ikke ud til at nedsætte kvinders fertilitet. Tværtimod peger undersøgelsen på, at kvinder, der helt holder sig væk fra alkohol, er længere tid om at blive gravide, end kvinder, der nogle gange om ugen tager en øl eller et glas rødvin.

– Der er nok ikke tvivl om, at resultaterne vil punktere nogle af de studier, der har tydet på, at selv et mindre alkoholforbrug forlænger ventetiden på at blive gravid. Jeg tror, at disse nye resultater vil få stor indflydelse på vores opfattelse af alkohols indflydelse på kvinders fertilitet, siger professor Jørn Olsen, som leder det samlede projekt.

Formanden for landets kvinde- og fødselslæger, adm. overlæge i Roskilde, Charlotte Wilken Jensen er tilfreds med undersøgelsens resultat.

– Det er positivt, at kvinderne ikke skal være fuldstændige asketer, siger hun.

Sundhedsstyrelsen advarer dog fortsat mod at drikke alkohol, hvis man går i tanker om at blive gravid eller oven i købet er i gang med at prøve at blive gravid.

– Det er ikke ualmindeligt, at der går et stykke tid, før en kvinde er overbevist om, at hun er gravid. Da udsætter man det lille foster for en belastning, hvis man fortsætter med at drikke, siger sociolog i Sundhedsstyrelsen, Morten Wiberg.

Gå tilbage til begyndelsen

Vin forøger chancerne.

Til rækken af vinens mange gode egenskaber kan vi føje endnu én: Alt tyder på, at kvinder, der gerne vil være gravide, har en større chance for at blive det, hvis de drikker et til to glas vin om dagen.

Dette viser en undersøgelse udført af Statens Serum Institut, som har udspurgt 30.000 gravide kvinder, der alle havde planlagt at få børn.

De, der var til vin i stedet for til stærk alkohol eller øl, var gennemgående blevet hurtigere gravide – endda hurtigere end de kvinder, der aldrig drak vin.
Den nøjagtige årsag til sammenhængen mellem vin og øget frugtbarhed er endnu uklar.

»Vi ved, at rødvinsdrikkene generelt spiser sundere og har højere social status end øldrikkere. Men evnen til at blive gravid varierer ikke efter socialt lag, og derfor kan vi ikke udelukke, at vin indeholder stoffer, som er gavnlig for evnen til at blive gravid,« siger Mette Juhl, forskningsjordemor, Statens Serum Institut, som dog også peger på, at vindrikkere måske har færre infektioner, der kan føre til sterilitet, har flere seksuelle kontakter, har partnere med bedre sædkvalitet end deres kønsfæller med andre alkoholvaner eller er mere bevidste om, hvornår i deres cyklus, de bedst bliver gravide.

Gå tilbage til begyndelsen

Alkohol og fertilitet.

Statens Seruminstitut i Danmark afsluttede i 2001 en undersøgelse, hvor konklusionen er, at kvinder med lavt eller moderat alkoholforbrug ikke har nedsat fertilitet sammenlignet med kvinder, der ikke drikker alkohol. Lavt forbrug defineres som 0,5 til 2 genstande pr. uge, moderat forbrug som 2,5 til 14 genstande pr. uge.

Alkoholforbruget hos mænd ser ikke ud til at spille nogen væsentlig rolle, så længe der er tale om et forbrug på 10 genstande om ugen eller mindre.

Det er vanskeligt at finde andre undersøgelser, der dokumenterer sammenhængen mellem alkohol og fertilitet. Selvom man bør være forsigtig med at generalisere på baggrund af en enkelt undersøgelse, anbefaler jeg, at du nøje overvejer dit alkoholforbrug, både når du forsøger at blive gravid, og når du er blevet det.

Vil du gerne være med ved en middag, er det bedre at drikke lavalkohol drikke så som vin, i forhold til højalkohol drikke så som vodka.

Samtidig med ovennævnte undersøgelse, analyserede Statens Seruminstitut også risikoen for, for tidlig fødsel og spontane aborter i forbindelse med alkoholforbrug under graviditeten. Denne undersøgelse viste, at indtagelse af mere end 7 genstande ugentlig medfører dobbelt så stor risiko for at føde for tidligt eller få spontan abort. Kvinder der drikker under 4 genstande ugentlig har derimod ingen forøget risiko for at føde for tidligt.

Gå tilbage til begyndelsen

Hvorfor bliver man ikke gravid?

Hvis man har problemer med at blive gravid, går man til sin egen læge for at blive undersøgt. Lægen vil normalt iværksætte undersøgelse af de vigtigste funktioner, som har betydning for frugtbarheden.

Det er vigtigt, at der er ægløsning, at ægget kan passere gennem æggelederen og at sædcellerne fungerer. Men har andre ting betydning? Kan man gøre noget selv for at forbedre frugtbarheden? Ja, det har vist sig, at de fleste af de såkaldte livsstilsfaktorer har betydning – og det er jo noget, man selv har indflydelse på.

  
Rygning, alkohol, kaffe og overvægt kan spille afgørende ind i forhold til kvindens frugtbarhed. Det er de faktorer, som et par selv kan gøre noget ved, når det planlægger at få børn.  
  
De vigtigste såkaldte livsstilsfaktorer med betydning for frugtbarheden er:
 • Rygning.
 • Alkohol.
 • Kaffe.
 • Overvægt.

Derudover er det vigtigt at understrege at specielt kvindens alder har betydning. Faktisk mindskes frugtbarheden allerede fra midten af 20erne. I de første mange år falder frugtbarheden langsomt, men i midten af 30erne går det hurtigere ned ad bakke, og i slutningen af 30erne - specielt omkring de fyrre - går det meget hurtigt. Få bliver gravide af sig selv efter det 40. år. Det er klart, at har man både reduceret graviditetschance på grund af alder og fordi man ryger, er overvægtig eller drikker meget alkohol og kaffe kan udsigterne til graviditet måske være meget dårlige.

Gå tilbage til begyndelsen

Alkoholindtag og risiko for tidlig fødsel.
Det er velkendt, at et højt alkoholforbrug under graviditeten kan have skadelig effekt på det ufødte barns helbred. Det er dog endnu ikke fastslået, hvorvidt et lavt eller moderat alkoholindtag under graviditet ligeledes har helbredsskadende virkninger på det ufødte barn.

Tidligere undersøgelser, der har set på om alkoholindtag under graviditeten fører til øget risiko for at føde for tidligt, har ikke ført til entydige resultater. Jeg undersøgte derfor, med udgangspunkt i det store datamateriale fra ”Bedre sundhed for mor og barn” om kvinder, der drak alkohol under graviditeten, havde en større risiko for at føde deres barn for tidligt. Jeg var ligeledes interesserede i at undersøge om kvinder, som enten foretrak vin, øl eller spiritus havde den samme risiko for at føde deres barn før tiden.

Resultaterne viser, at kvinder der drikker syv genstande om ugen eller derover har en ca. dobbelt så stor risiko for at få et barn, der bliver født for tidligt. Kvinder der drikker under fire genstande om ugen, har derimod ingen forøget risiko for at føde for tidligt. Risikoen er både forøget for at føde meget og moderat for tidligt. Risikoen for at føde for tidligt er ikke afhængig af typen af alkohol.

Gå tilbage til begyndelsen

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide.
Hvis du er gravid, gælder Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på maksimum 14 genstande om ugen ikke. I stedet anbefales det, at du helt undgår alkohol.

Man kender ikke den nedre grænse for, hvornår alkohol virker ind på fosterets udvikling, men man ved, at alkohol er det farligste af alle rusmidler – set fra barnets perspektiv. Det skyldes, at alkohol meget let passerer de biologiske barrierer (fx moderkagen), og derfor får fosteret det samme alkoholindhold i blodet, som moderen har. Det alkoholforbrug, som i andre sammenhænge er almindeligt og normalt, udvikler sig til et risikoforbrug, når graviditeten indtræder.  

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide:
 • Undgå alkohol i graviditeten
 • Drik aldrig mere end 1 genstand i døgnet
 • Drik ikke hver dag


Fra 12. uge er vin o.k.
Hvis man er gravid og er kommet til at drikke et enkelt glas vin her og der, så er der ingen grund til at pine sig selv med mulige skrækscenarier for den lille baby i maven.

Læs de seneste forskningsresultater her ...

Gå tilbage til begyndelsen