Det sunde hjerte. Udskriv side

Indholdsfortegnelse
  • Vin og det sunde hjerte!
  • Cabernet Sauvignon mod hjertekarsygdom.
  • ”Det franske paradoks".
  • Hvidvin beskytter hjertet lige så godt som rødvin.
  • Kunstige hjertetilfælde i laboratoriet.


©


Vin og det sunde hjerte.

Over 30 undersøgelser i løbet af de sidste 20 år, har nået samme konklusion: Moderat konsumering af et eller to glas vin om dagen er sat sammen med en betydelig formindsket risiko for et hjerteanfald.

Efter en 12 års undersøgelse i Danmark af 13 785 mænd og kvinder i alderen 30 til 70 år, konkludere forskere, at et lavt til moderat forbrug af vin kan sættes i forbindelse med lavere dødelighed fra hjertekarsygdomme og andre årsager (Gronback M. et Az, British Medical Journal, 1995; 310; 1165-116).

”Hvis alle voksne i Nordamerika drak 2 glas vin om dagen, ville antallet af hjerte sygdomme falde med 40 % og man kunne spare 40 milliarder dollars om året ” Dr. M. R. Lipp & Dr. D. Whitten, Harper Collins West New York, 1994).

Gå tilbage til begyndelsen

Cabernet Sauvignon mod hjertekarsygdom.

Dr. Jean Broustet fra Haut Leveque-hospitalet i Pessac mener, at vin, som
laves på Cabernet Sauvignon-druen, hæmmer udviklingen af hjertekarsygdom
bedst. Det skyldes, at Cabernet Sauvignon har et højt indhold af stoffet
resveratrol, der reducerer mængden af arterieblokerende kolesterol.

Den højeste koncentration af resveratrol findes i rødvin, især i Cabernet
Sauvignon
, skriver Jean Broustet i det britiske lægetidsskrift "Heart".

Gå tilbage til begyndelsen

”Det franske paradoks".

Almindelig fransk kost indeholder meget smør, fløde, kød og andre fødevarer, som både er rige på fedt og kolesterol, og som mistænkes for at være dårlige for hjertet. Men ikke desto mindre har Frankrig en af verdens laveste forekomster af hjertesygdomme. Faktisk er antallet af myokardeinfarkter med dødelig udgang kun ca. 1/4 af antallet i Storbritannien - desuagtet at tallene for de store risikofaktorer (højt kolesteroltal, for højt blodtryk og rygning) er ens i Frankrig og Storbritannien. Den fremherskende teori går på, at franskmændene på en eller anden måde bliver beskyttet mod hjerte-/karsygdomme, fordi de drikker rødvin.

Denne effekt tilskrives først og fremmest beskyttende stoffer, der findes i rigt mål i rødvin. Kemisk regnes disse stoffer for polyfenoler. Af denne gruppe er det især proanthocyaniderne, anthocyaniner (det røde pigment) og trans-resveratrol, der fortjener opmærksomhed.

Gå tilbage til begyndelsen

Hvidvin beskytter hjertet lige så godt som rødvin.

Forsøg på rotter viser, at hvidvin også har gavnlige effekter i forhold til hjertekar-sygdomme. Rødvin er lige så sundt som hvidvin. Sådan lyder doktrinen.

I 1992 udkom en artikel om »det franske paradoks« - det fænomen, at franskmænd har en lavere dødelighedsrisiko pga. hjerte-kar-sygdomme end andre nationaliteter, såsom skotter og amerikanere, selv om franskmændene, hvad angår fedtindtag, rygevaner, m.m. lever lige så usundt som de andre.

Forklaringen måtte være, at de drak rødvin. Rødvin indeholder flere antioxidanter, dels resveratrol, som der er mere af i rød- end i hvidvin, og dels anthocyaniner, som både giver den røde farve og fungerer som antioxidanter. Det er især skindet af druerne, der indeholder antioxidanter. Vin, brygget på røde druer uden skal, er i øvrigt hvid. Lader man de røde skaller være med 2-3 døgn, får man rosé.

Nu viser nye forsøg med simulerede hjerteslag hos rotter, at hvidvin også virker.

I 2002 opdagede hjerteforskeren Dipak Das på University of Connecticut School of Medicine i USA, at nogle typer hvidvin beskyttede rottehjerter lige så godt imod hjertetilfælde, som rødvin gjorde. Nu har han undersøgt sagen eksperimentelt.

Han fodrede rotter i en måned med foder suppleret med enten skindet fra røde druer, frugtkød fra røde druer eller - som kontrol - en sukker-vandopløsning.

Så blev alle rotterne dræbt, men deres hjerter blev holdt i live i en næringsopløsning. Hjerterne blev altså ved med at slå.

Gå tilbage til begyndelsen

Kunstige hjertetilfælde i laboratoriet.

Ved at lukke for tilstrømningen af næringsvæske i 30 minutter, fremkaldte man kunstigt et hjertestop i rottehjerterne. Derefter tilførte man atter væske og så, hvordan hjerterne klarede sig efter »katastrofen«.
I »sukker-vands«-hjerterne var 35 procent af muskelvævet ødelagt.

I »drue-hjerterne«, hvad enten det var med eller uden skaller, var kun 20 procent destrueret. Vinhjerterne havde også dobbelt så stor pumpekapacitet som sukkervandshjerterne.

En engelsk/amerikansk undersøgelse tyder på, at der også i selve druekødet, og dermed i både rød- og hvidvin, findes en række stoffer, der beskytter hjertet hos rotter - og sikkert også hos mennesker - imod sygdomme som blodpropper, hjerteanfald, m.m.

De gunstige ingredienser er sikkert antioxidanter, men deres identitet er ikke afsløret endnu. Hertil kræves nye undersøgelser.

Gå tilbage til begyndelsen