Ansvarsfraskrivelse. Udskriv side

Beskrivelser og informationer (dvs. wellness, mad & vin m.m.) på denne hjemmeside er udelukkende til generel information. Vinum Bonum bestræber sig på at holde hjemmesiden opdateret med korrekte informationer. Vinum Bonum fralægger sig dog ansvar for tab som følge af fejlagtige eller manglende informationer på denne hjemmeside. Informationerne må ikke fortolkes som en anbefaling, licens eller tilladelse til at anvende eller krænke tredjeparts patent.

Ejendomsretten til alle informationer på hjemmesiden tilkommer Vinum Bonum. Disse informationer må gerne download’s og kopieres med henblik på eget brug, ligesom de gerne må videregives til tredjemand. Informationerne på hjemmesiden må dog ikke ændres eller på anden måde redigeres, herunder således at det kan antages, at de stammer fra en anden afsender end Vinum Bonum.

Enhver brug af informationerne på hjemmesiden er for brugerens egen regning og risiko.

Vinum Bonum er ikke ansvarlige for direkte såvel som indirekte skader opstået i forbindelse med brug af disse informationer.

CVR no. 78 18 79 04 RETSBESTEMMELSER.

Nedenstående betingelser og vilkår er gældende ved brug af websiden www.vinum-bonum.dk af Vinum Bonum. Læs dem venligst grundigt og forlad dette Site, hvis De ikke kan acceptere disse betingelser og vilkår.

Rettigheder til Sitet.

Alle immaterielle rettigheder, samt andre rettigheder til indholdet af dette Site, såsom tekst, fotos, tegninger, lyd- eller videofiler, præsentationer, diagrammer, software, varemærker og varenavne, tilhører Vinum Bonum eller dennes formidlere.

Browsing, downloading og anden digital kopiering af indholdet på dette Site, eller dele deraf, er udelukkende tilladt til internt brug for Deres virksomhed, eller eget personligt brug.

Enhver form for uautoriseret brug af indholdet af dette Site, eller dele deraf, såsom kopiering eller offentliggørelse er i modstrid med den danske Ophavsretslov. Uautoriseret brug kan resultere i sagsanlæg.

Ansvarsfralæggelse.

Informationerne på dette Site er generelle og har ikke til formål at henvende sig til de specifikke forhold.

Vinum Bonum forbeholder sig retten til at ændre eller fjerne ethvert indhold på dette Site uden varsel, hvilket også gælder for udstillede produkter.

Informationerne kan indeholde henvisninger til eksterne sites, som Vinum Bonum ikke kan stå inde for, implicit tage ansvaret for.

Vinum Bonum giver ingen udtrykkelige eller stiltiende garantier for så vidt angår nøjagtighed, fuldførelse eller forståelse for indholdet af dette Site.

Vinum Bonum garanterer ikke for at anvendelsen eller funktionen af dette Site kan foregå fejlfrit eller uden forstyrrelser. Vinum Bonum tager ikke ansvaret for evt. problemer opstået som følge af brugen af dette Site eller en af dets henvisninger til eksterne sites.  
Vinum Bonum er på intet tidspunkt ansvarlig for tab af indtægt, tab af data, indirekte, tilfældig eller deraf betingede skader eller andre skader, krav eller tab uanset om det er resultatet af forsømmelighed eller andet.

Denne ansvarsfralæggelse kan dog hverken begrænse Vinum Bonums ansvarlighed overfor ufravigelige krav i den nationale lovgivning eller tilsidesætte Vinum Bonums ansvarlighed for evt. forhold som ikke er inkluderet under denne lovgivning.

Personlig databeskyttelse

Vinum Bonum behandler data i henhold til den danske registerlovgivning.

Vinum Bonum behandler informationer med fortrolighed og videregiver ikke disse til tredjepart. Derudover anvender Vinum Bonum ikke informationer til salgsmæssige formål, såsom distribution af e-mails indeholdende reklamemateriale, medmindre brugeren har givet sit samtykke hertil.

Vinum Bonum anvender "cookies", som er små tekstfiler udsendt fra Vinum Bonums server til brugerens browser. Normalt sendes tekstfilerne automatisk retur til Vinum Bonum med information omkring:

hvilke websider De kigger på og i hvor lang tid
hvilken type browser De anvender
Deres IP-adresse
Deres brugernavn, hvis et sådant forefindes
Informationerne anvendes i forbindelse med driften af Sitet samt til statistiske formål. De anvendes også i forbindelse med forbedring af design og funktionalitet af Sitet. Deres browser kan være indstillet til at acceptere alle cookies, til at give besked når en cookie er placeret eller til at afvise alle cookies. Hvis De afviser alle cookies, har De ikke adgang til samtlige dele af Site.

Hvis De abonnerer på vores nyhedsbrev, registrerer vi de informationer De indsender, såsom navn, adresse og e-mail adresser. Informationerne bruges automatisk til at sende nyhedsbrevet til Dem. Et begrænset antal medarbejdere hos Vinum Bonum har adgang til listen over abonnenter. Hvis De opsiger abonnementet, sletter Vinum Bonum informationerne øjeblikkeligt.


De er velkommen til at kontakte Vinum Bonum, hvis De ønsker indsigt i de informationer vi har registreret omkring Dem eller hvis De ønsker at slette eller rette i informationerne.

Velkommen til en verden af gode vine!